top of page
ארון מתכוונן

מתקן הורדה חשמלי למטבח קיים.

 

מעלית Verti - Inside הינה מדף מתכוונן מטה מעלה מותקנת בתוך הארון הקיים.

משמעות הדבר היא כי ניתן להוריד את המדפים עד 495 מ"מ ועדיין לספק מקום עבודה טוב על השולחן.

Verti-Inside מאפשר למשתמש להגיע לדברים בארון שאחרת היה בלתי ניתן להשגה.

המתקנים של חברת רופוקס דנמרק עבור אנשים עם מוגבלות מאפשרים גישה נוחה במטבח לחפצים אשר היו בעבר לא נגישים עבורם עקב מגבלת הההתקנה הגבוה של הארון או לחילופין התקנה גבוהה של השיש או הכיריים.

bottom of page